Easy installed, Clog-resistant, Full cone spray
Ứng dụng
Cleaning│Purging│Cooling

Tải danh mục trang đơn

 

Đặc tính sản phẩm
 • Full cone spray.
 • Unibody design allows for secure and easy installation, and X-shaped core provides minimal clogging.
 • One piece body with removable core for easy cleaning and maintenance.
 • Recommended working pressure: 2.0 kgf/cm²
 • Flowrate tolerance: ± 10% @ 2.0 ± 0.1 kgf/cm²
 • Angle tolerance: ± 10° @ 2.0 ± 0.1 kgf/cm²
 • Applications:

      ● Cleaning: Gas, exhaust gas, dust, cleaning device, tank cleaning, etc. 

      ● Cooling: gas, tank, machinery, metal, roof etc.

      ● Dispersion: Humidifying, Chemicals, firefighting, dust suppression, aeration,

        defoaming, sewage treatment.

LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 
Sơ đồ hình dạng phun và phân bố dòng chảy
LORRIC Vòi phun, Béc phun       
LORRIC Vòi phun, Béc phun
Quy cách

Quý khách vui lòng đặt mua sản phẩm vòi phun mà mình cần theo thông tin sau.


Cách đặt hàng vòi phun LORRIC?

 • • Tìm mã lưu lượng tương ứng theo yêu cầu của bạn về áp suất, lưu lượng và góc phun.
 • • ử dụng mẫu đặt hàng sau để cung cấp thông tin liên lạc với chúng tôi để đặt hàng vòi phun bạn cần.
 •   Mẫu đặt hàng :LORRIC Vòi phun, Béc phun

Lựa chọn đơn vị
 • *
 • *
 • *
 • *
Góc phun Mã lưu lượng Kích thước ren Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 3/8" 0.7
kgf/cm²
1.0
kgf/cm²
1.5
kgf/cm²
2.0
kgf/cm²
4.0
kgf/cm²
6.0
kgf/cm²
8.0
kgf/cm²
10.0
kgf/cm²
15.0
kgf/cm²
50° 010 V
V

0.59 0.71 0.87 1.00 1.41 1.73 2.00 2.24 2.74
  015 V
V

0.89 1.06 1.30 1.50 2.12 2.60 3.00 3.35 4.11
020 V
V

1.18 1.41 1.73 2.00 2.83 3.46 4.00 4.47 5.48
025 V
V

1.48 1.77 2.17 2.50 3.54 4.33 5.00 5.59 6.85
030 V
V

1.77 2.12 2.60 3.00 4.24 5.20 6.00 6.71 8.22
035 V
V

2.07 2.47 3.03 3.50 4.95 6.06 7.00 7.83 9.59

040 V
V

2.37 2.83 3.46 4.00 5.68 6.93 8.00 8.94 10.95
050
V
V 2.96 3.54 4.33 5.00 7.07 8.66 10.00 11.18 13.69
060
V
V 3.55 4.24 5.20 6.00 8.49 10.39 12.00 13.42 16.43
070
V
V 4.14 4.95 6.06 7.00 9.90 12.12 14.00 15.65 19.17
080
V
V 4.73 5.66 6.93 8.00 11.31 13.86 16.00 17.89 21.91
100

V 5.92 7.07 8.66 10.00 14.14 17.32 20.00 22.36 27.39
120

V
7.10 8.49 10.39 12.00 16.97 20.78 24.00 26.83 32.86
95° 140

V
8.28 9.90 12.12 14.00 19.80 24.25 28.00 31.30 38.34
Góc phun Mã lưu lượng Kích thước ren Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 3/8" 0.07
MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.4
MPa
0.6
MPa
0.8
MPa
1.0
MPa
1.5
MPa
50° 010 V
V

0.60 0.71 0.87 1.01 1.43 1.75 2.02 2.26 2.77
015 V
V

0.90 1.07 1.31 1.51 2.14 2.62 3.03 3.39 4.15
020 V
V

1.19 1.43 1.75 2.02 2.86 3.50 4.04 4.52 5.53
025 V
V

1.49 1.79 2.19 2.52 3.57 4.37 5.05 5.65 6.91
030 V
V

1.77 2.14 2.62 3.03 4.28 5.25 6.06 6.77 8.30
035 V
V

2.09 2.50 3.06 3.53 5.00 6.12 7.07 7.90 9.68

040 V
V

2.39 2.86 3.50 4.04 5.71 7.00 8.08 9.03 11.06
050
V
V 2.99 3.57 4.37 5.05 7.14 8.75 10.10 11.29 13.93
060
V
V 3.58 4.28 5.25 6.06 8.57 10.49 12.12 13.55 16.59
070
V
V 4.18 5.00 6.12 7.07 10.00 12.24 14.14 15.81 19.36
080
V
V 4.78 5.71 7.00 8.08 11.42 13.99 16.16 18.06 22.12
100

V 5.97 7.14 8.75 10.10 14.28 17.49 20.20 22.58 27.65
120

V
7.17 8.57 10.49 12.12 16.14 20.99 24.24 26.10 33.19
95° 140

V
8.36 10.00 12.24 14.14 19.99 24.49 28.27 31.61 38.72
Góc phun Mã lưu lượng Kích thước ren Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 3/8" 0.7
bar
1.0
bar
1.5
bar
2.0
bar
4.0
bar
6.0
bar
8.0
bar
10.0
bar
15.0
bar
50° 010 V
V

0.60 0.71 0.87 1.01 1.43 1.75 2.02 2.26 2.77
015 V
V

0.90 1.07 1.31 1.51 2.14 2.62 3.03 3.39 4.15
020 V
V

1.19 1.43 1.75 2.02 2.86 3.50 4.04 4.52 5.53
025 V
V

1.49 1.79 2.19 2.52 3.57 4.37 5.05 5.65 6.91
030 V
V

1.79 2.14 2.62 3.03 4.28 5.25 6.06 6.77 8.30
035 V
V

2.09 2.50 3.06 3.53 5.00 6.12 7.07 7.90 9.68

040 V
V

2.39 2.86 3.50 4.04 5.71 7.00 8.08 9.03 11.06
050
V
V
2.99 3.57 4.37 5.05 7.14 8.75 10.10 11.29 13.83
060
V
V 3.58 4.28 5.25 6.06 8.57 10.49 12.12 13.55 16.59
070
V
V 4.18 5.00 6.12 7.07 10.00 12.24 14.14 15.81 19.36
080
V
V 4.78 5.71 7.00 8.08 11.42 13.99 16.16 18.06 22.12
100

V 5.97 7.14 8.75 10.10 14.28 17.49 20.20 22.58 27.65

120

V
7.17 8.57 10.49 12.12 17.14 20.99 24.24 27.10 33.19
95° 140

V
8.36 10.00 12.24 14.14 19.99 24.49 28.27 31.61 38.72
Góc phun Mã lưu lượng Kích thước ren Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 3/8" 10
psi
15
psi
20
psi
28
psi
60
psi
90
psi
120
psi
140
psi
200
psi
50° 010 V
V

0.16 0.19 0.22 0.26 0.38 0.47 0.54 0.59 0.70
015 V
V

0.23 0.29 0.33 0.39 0.58 0.70 0.81 0.88 1.05
020 V
V

0.31 0.38 0.44 0.52 0.77 0.94 1.09 1.17 1.40
025 V
V

0.39 0.48 0.55 0.66 0.96 1.17 1.36 1.47 1.75
030 V
V

0.47 0.58 0.66 0.79 1.15 1.41 1.63 1.76 2.10
035 V
V

0.55 0.67 0.78 0.92 1.34 1.64 1.90 2.05 2.45

040 V
V

0.63 0.77 0.89 1.05 1.53 1.88 2.17 2.34 2.80
050
V
V
0.78 0.96 1.11 1.31 1.92 2.35 2.71 2.93 3.50
060
V
V
0.94 1.15 1.33 1.57 2.30 2.82 3.26 3.52 4.20
070
V
V
1.10 1.34 1.55 1.83 2.69 3.29 3.80 4.10 4.90
080
V
V 1.25 1.53 1.77 2.10 3.07 3.76 4.34 4.69 5.60
100

V 1.57 1.92 2.22 2.62 3.84 4.70 5.43 5.86 7.00
120

V
1.88 2.30 2.66 3.15 4.60 5.64 6.51 7.03 8.41
95° 140

V
2.19 2.69 3.10 3.67 5.37 6.58 7.60 8.20 9.81
  • Áp suất tiêu chuẩn: được đánh dấu bằng chữ đỏ.
  • Góc phun 90 ° và 120 ° có thể cung cấp dịch vụ đặt làm.
  • Nếu bạn đang sử dụng thiết bị cầm tay, để tiện sử dụng, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị lưu lượng tương ứng của ba loại áp suất. Nếu bạn cần thêm thông tin về lưu lượng của nhiều loại áp suất hơn, vui lòng sử dụng máy tính của bạn để duyệt trang web này.
Vật liệu
Lựa chọn vật liệu

 

 
 
 
Ba đảm bảo cho việc lựa chọn vật liệu LORRIC
Kim loại
Chúng tôi sử dụng cả khối vật liệu thanh rèn, thông qua phương thức tiện để tạo thành các sản phẩm kim loại cứng và bền.
Nhựa
Chúng tôi cam kết không bao giờ sử dụng vật liệu tái chế để đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao của các sản phẩm nhựa.
Đảm bảo chất lượng cao
Tất cả các vật liệu đều được mua từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, các vật liệu đều có chứng nhận chất lượng để chứng minh chất lượng cao.
 
Kích thước  
Bộ đo bước ren
(BSPT)
 Kích thước (mm)  Trọng lượng (g)
  A     B     C   PP
1/8Ren ngoài
9.8 10.8 19 1.0
1/4Ren ngoài
15 11.3 21.4 1.8
3/8Ren ngoài
16.7 13 26.4 3.0

LORRIC Vòi phun, Béc phun

Lắp đặt
Hai bước đơn giản! Lắp đặt vòi phun dễ dàng!
Bước 1

Ren cái của khoan ống phun có cùng kích thước với vòi phun.

Bước 2

Nếu bạn cần chống rò rỉ tốt hơn.

Hãy quấn một dải băng Teflon quanh ren của vòi phun.

Căn chỉnh ren của vòi phun thẳng hàng với ren cái của ống phun.

Vặn vòi phun theo chiều kim đồng hồ vào ren cái.

 

Hoàn thành

Hoàn tất lắp đặt.

LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
 

 


 

+886285112135
ID:Lorric