Dễ dàng xác định bộ đo bước ren (ren) (thread gauge) phổ biến

Trên thế giới có nhiều loại bộ đo bước ren cho các ứng dụng, ngành công nghiệp, thiết bị, nhà cung cấp thiết bị, nhà cung cấp linh kiện khác nhau, chỉ cần nhà sản xuất đồng ý là có thể sản xuất cho bạn bộ đo bước ren cho thiết bị hoặc linh kiện độc đáo của riêng của bạn. Tuy nhiên, toàn cầu hóa đã làm cho một số linh kiện độc đáo của riêng có quy cách cơ bản đối với thiết bị hoặc linh kiện do hầu hết các nhà cung cấp sản xuất.
+886285112135
ID:Lorric