Nguyên lý phun của vòi phun hai thể lưu

Cấu trúc của hai thể lưu tương đối phức tạp, bên trong cần có hai kênh dẫn khí và chất lỏng, do các vấn đề về độ kín khí và độ kín của chất lỏng nên nó thường là thiết kế nhiều phần với cấu trúc phức tạp và giá thành cao.

Các loại nguyên lý phun khác nhau

Để đáp ứng các ứng dụng và nhu cầu khác nhau, các vòi phun với nhiều phương pháp phun khác nhau đã ra đời. LORRIC đã tìm kiếm sáu loại nguyên lý phun của vòi phun để cung cấp tài liệu tham khảo cho những người thực hành ứng dụng có liên quan.

Bảy điều bạn cần biết trước khi mua vòi phun

LORRIC cung cấp nhiều loại vòi phun khác nhau (còn được gọi là vòi xịt, đầu phun) để giải quyết các vấn đề về chất lỏng trong các ngành công nghiệp khác nhau và các quy trình sản xuất khác nhau. Bảy điểm sau đây bạn cần biết để xác nhận nên mua loại vòi phun nào.
+886285112135
ID:Lorric