Đặc tính sản phẩm
  • Joint by PVC welding.
  • To save time for repositioning when maintaining nozzles, and this way of installation is stronger than threads.
  • Especially well applicable in manufacturing processes with periodical maintenance such as PCB wet process.
  • Can be used with QF series nozzles.
LORRIC Vòi phun, Béc phun

 


 
Vật liệu
LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 
 
 
Ba đảm bảo cho việc lựa chọn vật liệu LORRIC
Kim loại
Chúng tôi sử dụng cả khối vật liệu thanh rèn, thông qua phương thức tiện để tạo thành các sản phẩm kim loại cứng và bền.
Nhựa
Chúng tôi cam kết không bao giờ sử dụng vật liệu tái chế để đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao của các sản phẩm nhựa.
Đảm bảo chất lượng cao
Tất cả các vật liệu đều được mua từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, các vật liệu đều có chứng nhận chất lượng để chứng minh chất lượng cao.
 
Kích thước
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

+886285112135
ID:Lorric