Những điểm quan trọng khi đọc phao (rôto) của lưu lượng kế


 

Chủng loại phao được thể hiện trong hình trên, vui lòng tham khảo mô tả sau để biết phương pháp đọc:

 

1. Khi đọc lưu lượng, mắt phải song song với điểm đọc.

2. Sử dụng đúng vị trí đọc theo hình dạng của phao (rôto) lưu lượng kế mà bạn đã đặt hàng. Đường màu đen nằm ngang trong hình là điểm đọc lưu lượng chính xác của các loại phao (rôto) lưu lượng kế khác nhau.

3. Phương pháp đọc như sau:

 

Chủng loại phao Phương pháp đọc
A
Đọc tại chỗ đường kính lớn nhất của phao
B
C
Đọc phần trên cùng của phao
D
E

Liên hệ với LORRIC


 

Đề xuất các sản phẩm liên quan đến LORRIC của bạn  
+886285112135
ID:Lorric