ED - Vòi khuấy trộn cho bể công nghiệp

 • ED
 • ED
 • ED
Vòi khuấy, có thể được lắp đặt bằng tay mà không cần dụng cụ, khuấy, vòi phun dùng cho thùng, phun
Ứng dụng 
Khuấy hồ nước│ Sơn phủ xe hơi│ Sơn phủ điện│ Khuấy thùng mạ điện│Thiết bị trao đổi nhiệt│ Tháp giải nhiệt│ Rãnh C.I.P│ Thùng phốt phát│ Thùng bùn│ Trộn thùng sơn

Tải danh mục trang đơn

 

Đặc tính sản phẩm
 • Dùng để khuấy chất lỏng dưới bề mặt chất lỏng. Thiết kế cấu trúc đặc biệt có thể tạo ra hiệu ứng phun của khuấy và tuần hoàn, có chức năng trộn thuốc, dẫn chất lơ lửng đến bộ lọc và tránh sự lắng đọng của các mảnh vụn rắn.
 • Thực hiện mục tiêu khuấy dung dịch tiết kiệm năng lượng. Lưu lượng cung cấp của vòi phun được hút lên đến 4 lần lưu lượng chất lỏng, sau đó được phun từ vòi mở rộng, ban đầu là lưu lượng phun ra, hiệu quả hơn so với khuấy truyền thống hoặc cánh tay cơ khí. (Khối lượng cung cấp + khối lượng hút = tổng lưu lượng).
 • Kết cấu một bộ phận, có thể được lắp đặt bằng tay không mà không cần các công cụ khác.
LORRIC Vòi phun, Béc phun

                       

 
 
 • Áp suất khuyến nghị: 0.5 kgf/cm²
 • Dung sai lưu lượng: ± 10% @ 0.5 ± 0.1 kgf/cm²
  • Ứng dụng của sản phẩm:

        ● Làm sạch: Tháp làm sạch khí (scrubber), xử lý chất thải, v.v.  

        ● Làm mát: tháp nước làm mát, v.v.

        ● Rải ra: Chống cháy

LORRIC Vòi phun, Béc phun
Quy cách

Quý khách vui lòng đặt mua sản phẩm vòi phun mà mình cần theo thông tin sau


Cách đặt hàng vòi phun LORRIC?

 • • Tìm mã lưu lượng tương ứng theo yêu cầu của bạn về áp suất, lưu lượng và góc phun.
 • • ử dụng mẫu đặt hàng sau để cung cấp thông tin liên lạc với chúng tôi để đặt hàng vòi phun bạn cần.
 •   Mẫu đặt hàng :LORRIC Vòi phun, Béc phun

Lựa chọn đơn vị
 • *
 • *
 • *
 • *
Kích thước ren Mã lưu lượng Độ phóng đại Định nghĩa lưu lượng Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
0.1
kgf/cm²
0.25
kgf/cm²
0.5
kgf/cm²
0.75
kgf/cm²
1
kgf/cm²
1.5
kgf/cm²
2
kgf/cm²
3
kgf/cm²
4
kgf/cm²
3/8" 063 5.0 khối lượng cung cấp
5.59 8.84 12.50 15.31 17.68 21.65 25.00 30.62 35.36
3/8" 063 5.0 khối lượng hút
22.36 35.36 50.01 61.25 70.72 86.61 100.01 122.49 141.44
3/8" 063 5.0 tổng lưu lượng 27.95 44.20 62.51 76.56 88.40 108.27 125.02 153.11 176.80
3/8" 152 5.0 khối lượng cung cấp
10.87 17.18 24.30 29.76 34.36 42.08 48.59 59.51 68.72
3/8" 152 5.0 khối lượng hút
43.46 68.72 97.18 119.03 137.44 168.33 194.37 238.05 274.88
3/8" 152 5.0 tổng lưu lượng 54.33 85.90 121.48 148.78 171.80 210.41 242.96 297.97 343.60
3/4" 5.0 khối lượng cung cấp
19.57 30.94 43.75 53.58 61.87 75.77 87.50 107.16 123.74
3/4" 5.0 khối lượng hút
78.26 123.74 174.99 214.32 247.48 303.10 349.99 428.65 494.96
3/4" 5.0 tổng lưu lượng 97.83 154.68 218.74 267.90 309.35 378.87 437.49 535.81 618.70
kích thước ren mã lưu lượng Độ phóng đại định nghĩa lưu lượng lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
0.01
MPa
0.025
MPa
0.05
MPa
0.075
MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.4
MPa
3/8" 063 5.0 khối lượng cung cấp
5.65 8.93 12.62 15.46 17.85 21.87 25.25 30.92 35.71
3/8" 063 5.0 khối lượng hút
22.58 35.71 50.50 61.85 71.41 87.46 100.99 123.69 142.83
3/8" 063 5.0 tổng lưu lượng 28.23 44.63 63.12 77.31 89.27 109.33 126.24 154.62 178.53
3/8" 152 5.0 khối lượng cung cấp
10.97 17.35 24.53 30.05 34.70 42.50 49.07 60.10 69.39
3/8" 152 5.0 khối lượng hút
43.89 69.39 98.14 120.19 138.79 169.98 196.28 240.39 277.58
3/8" 152 5.0 tổng lưu lượng 54.86 86.74 122.67 150.24 173.49 212.48 245.35 300.49 346.97
3/4" 5.0 khối lượng cung cấp
19.76 31.24 44.18 54.11 62.48 76.52 88.36 108.21 124.95
3/4" 5.0 khối lượng hút
79.03 124.95 176.71 216.43 249.91 306.07 353.42 432.85 499.82
3/4" 5.0 tổng lưu lượng 98.78 156.19 220.89 270.53 312.38 382.59 441.78 541.07 624.77
kích thước ren mã lưu lượng Độ phóng đại định nghĩa lưu lượng lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
0.1
bar
0.25
bar
0.5
bar
0.75
bar
1
bar
1.5
bar
2
bar
3
bar
4
bar
3/8" 063 5.0 khối lượng cung cấp
5.65 8.93 12.62 15.46 17.85 21.87 25.25 30.92 35.71
3/8" 063 5.0 khối lượng hút
22.58 35.71 50.50 61.85 71.41 87.46 100.99 123.69 142.83
3/8" 063 5.0 tổng lưu lượng 28.23 44.63 63.12 77.31 89.27 109.33 126.24 154.62 178.53
3/8" 152 5.0 khối lượng cung cấp
10.97 17.35 24.53 30.05 34.70 42.50 49.07 60.10 69.39
3/8" 152 5.0 khối lượng hút
43.89 69.39 98.14 120.19 138.79 169.98 196.28 240.39 277.58
3/8" 152 5.0 tổng lưu lượng 54.86 86.74 122.67 150.24 173.49 212.48 245.35 300.49 346.97
3/4" 5.0 khối lượng cung cấp
19.76 31.24 44.18 54.11 62.48 76.52 88.36 108.21 124.95
3/4" 5.0 khối lượng hút
79.03 124.95 176.71 216.43 249.91 306.07 353.42 432.85 499.82
3/4" 5.0 tổng lưu lượng 98.78 156.19 220.89 270.53 312.38 382.59 441.78 541.07 624.77
kích thước ren mã lưu lượng Độ phóng đại định nghĩa lưu lượng lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1.5
psi
3.5
psi
7
psi
10
psi
15
psi
20
psi
28
psi
40
psi
60
psi
3/8" 063 5.0 khối lượng cung cấp
1.52 2.32 3.28 3.92 4.80 5.54 6.55 7.83 9.59
3/8" 063 5.0 khối lượng hút
6.07 9.27 13.11 15.66 19.19 22.15 26.21 31.33 38.37
3/8" 063 5.0 tổng lưu lượng 7.58 11.58 16.38 19.58 23.98 27.69 32.77 39.16 47.96
3/8" 152 5.0 khối lượng cung cấp
2.95 4.50 6.37 7.61 9.32 10.76 12.74 15.22 18.64
3/8" 152 5.0 khối lượng hút
11.79 18.01 25.47 30.44 37.29 43.05 50.94 60.89 74.75
3/8" 152 5.0 tổng lưu lượng 14.74 22.51 31.84 38.05 46.61 53.82 63.68 76.11 93.21
3/4" 5.0 khối lượng cung cấp
5.31 8.11 11.47 13.70 16.78 19.38 22.93 27.41 33.57
3/4" 5.0 khối lượng hút
21.23 32.43 45.86 54.82 67.14 77.52 91.73 109.64 134.28
3/4" 5.0 tổng lưu lượng 26.54 40.54 57.33 68.52 83.92 96.91 114.66 137.05 167.85
  • * Áp suất tiêu chuẩn: được đánh dấu bằng chữ đỏ.
  • * Nếu bạn đang sử dụng thiết bị cầm tay, để tiện sử dụng, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị lưu lượng tương ứng của ba loại áp suất. Nếu bạn cần thêm thông tin về lưu lượng của nhiều loại áp suất hơn, vui lòng sử dụng máy tính của bạn để duyệt trang web này.
Vật liệu
Lựa chọn vật liệu

 

 
 
 
Ba đảm bảo cho việc lựa chọn vật liệu LORRIC
Kim loại
Chúng tôi sử dụng cả khối vật liệu thanh rèn, thông qua phương thức tiện để tạo thành các sản phẩm kim loại cứng và bền.
Nhựa
Chúng tôi cam kết không bao giờ sử dụng vật liệu tái chế để đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao của các sản phẩm nhựa.
Đảm bảo chất lượng cao
Tất cả các vật liệu đều được mua từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, các vật liệu đều có chứng nhận chất lượng để chứng minh chất lượng cao.
 
Kích thước  
Bộ đo bước ren
(BSPT)
 Kích thước (mm) Trọng lượng (g)
  A     B   S316 FRPP
3/8" Ren ngoài
(kim loại)
54
116 274 -
3/4" Ren ngoài
     (FRPP)    
74
159
- 84.6
3/8" Ren ngoài
(FRPP)
54
116 - 34

LORRIC Vòi phun, Béc phun

Lắp đặt
Hai bước đơn giản! Lắp đặt vòi phun dễ dàng!
Bước 1

Ren cái của khoan ống phun có cùng kích thước với vòi phun.

Bước 2

Nếu bạn cần chống rò rỉ tốt hơn.

Hãy quấn một dải băng Teflon quanh ren của vòi phun.

Căn chỉnh ren của vòi phun thẳng hàng với ren cái của ống phun.

Vặn vòi phun theo chiều kim đồng hồ vào ren cái.

 

Hoàn thành

Hoàn tất lắp đặt.

LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
 

 


 

+886285112135
ID:Lorric