Các loại nguyên lý phun khác nhau


Để đáp ứng các ứng dụng và nhu cầu khác nhau, các vòi phun với nhiều phương pháp phun khác nhau đã ra đời. LORRIC đã tìm kiếm sáu loại nguyên lý phun của vòi phun để cung cấp tài liệu tham khảo cho những người thực hành ứng dụng có liên quan.

 

Nguyên lý phun của vòi phun hình quạt

Nguyên lý phun của vòi phun hình quạt

 

Chất lỏng đi vào trong ống, sau khi đi vào vòi phun nhờ áp suất, khi chảy qua miệng vòi, nó sẽ đi qua miệng vòi có thiết kế hình bầu dục (hoặc hình mắt), chất lỏng bị nén tại miệng vòi, do áp suất không xả được nên chất lỏng chảy về hai phía riêng biệt, do đó hình dạng của chất lỏng khi phun ra giống như hình cái quạt, người ta gọi đó là phun hình quạt. [Thông tin chi tiết]

 


 

 

Nguyên lý phun hình nón rỗng

Nguyên lý phun hình nón rỗng 

 

Khi chất lỏng đi vào khoang (chamber) rỗng trong vòi hình nón rỗng, nó sẽ chảy qua cấu trúc của khoang theo cách xoáy giống như lốc xoáy. Khi chất lỏng chảy đến vị trí miệng vòi, thiết kế bề mặt cong của miệng sẽ dẫn chất lỏng phun ra ngoài (văng ra ngoài) và có dạng hình nón rỗng. [Thông tin chi tiết]


 

 

Nguyên tắc phun của vòi phun hình nón đặc

Nguyên tắc phun của vòi phun hình nón đặc 

 

Bên trong của vòi phun hình nón đặc được gia công để có cấu trúc cong, bên trong có nhiều cánh quạt trung tâm (phiến lá) nhiều lỗ (multi-slotted core) hoặc hình chữ X (X core) để tạo cấu trúc bên trong của vòi phun hình nón đặc hoàn chỉnh. Chất lỏng đi vào vòi từ đường ống, đi qua cánh quạt trung tâm nhiểu lỗ hoặc hình chữ X, tạo ra hai hoặc nhiều dòng chất lỏng và quay, sau đó chất lỏng đi qua miệng vòi và đi qua bề mặt cong được gia công. Chất lỏng bị văng ra ngoài do lực ly tâm, khi chất lỏng rời khỏi miệng vòi phun thì sẽ tự nhiên có dạng phun đặc giống như hình nón. [Thông tin chi tiết]

 


 

 

Nguyên tắc phun của vòi phun kiểu màn nước – Flood type

Nguyên tắc phun của vòi phun kiểu màn nước – Flood type 

 

Sau khi chất lỏng đi vào vòi phun nhờ áp suất từ ống, chất lỏng va chạm với cấu trúc cong của vòi phun, bề mặt cong hướng chất lỏng đến một góc nhất định với hướng chảy của chất lỏng. Do sức căng bề mặt của chất lỏng, khiến cho chất lỏng sau khi ra khỏi vòi sẽ tiếp tục phun ra bên ngoài theo cùng một hướng. Đặc điểm của loại vòi phun kiểu Flood Type là cấu tạo của nó phải có thiết kế dạng góc nhất định, hướng chất lỏng đi vào và hướng phun ra sẽ tạo ra một góc, vì cần dẫn hướng dòng chất lỏng, sử dụng việc ngăn chặn dòng chảy của chất lỏng và sức căng bề mặt của nó khiến cho chất lỏng ngoài việc được phun ra theo hướng đã thiết kế, nó sẽ tiếp tục xuất hiện bề mặt phun và phun ra bên ngoài. [Thông tin chi tiết]

 


 

 

Nguyên lý phun của vòi phun xoắn ốc

Nguyên lý phun của vòi phun xoắn ốc   

 

Sau khi chất lỏng đi vào vòi phun nhờ áp suất từ ống, chất lỏng va chạm với cấu trúc cong của vòi phun, bề mặt cong hướng chất lỏng đến một góc nhất định với hướng chảy của chất lỏng. Do sức căng bề mặt của chất lỏng, khiến cho chất lỏng sau khi ra khỏi vòi sẽ tiếp tục phun ra bên ngoài theo cùng một hướng. Đặc điểm của loại vòi phun kiểu Flood Type là cấu tạo của nó phải có thiết kế dạng góc nhất định, hướng chất lỏng đi vào và hướng phun ra sẽ tạo ra một góc, vì cần dẫn hướng dòng chất lỏng, sử dụng việc ngăn chặn dòng chảy của chất lỏng và sức căng bề mặt của nó khiến cho chất lỏng ngoài việc được phun ra theo hướng đã thiết kế, nó sẽ tiếp tục xuất hiện bề mặt phun và phun ra bên ngoài. [Thông tin chi tiết]

 


 

 

Nguyên lý phun của vòi phun hai thể lưu

Nguyên lý phun của vòi phun hai thể lưu   

 

Nguyên lý cơ bản của vòi phun hai thể lưu là làm vỡ chất lỏng thông qua không khí tốc độ cao, để kích thước hạt chất lỏng trở nên nhỏ hơn, làm cho chất lỏng có kích thước hạt nhỏ hơn bị đẩy ra, có thể làm cho hiệu quả phản ứng sau khi phun thuốc lỏng nhanh hơn. Thuốc dạng lỏng hai thể lưu được phun ra có kích thước hạt nhỏ và bề mặt tiếp xúc lớn, thuốc lỏng có thể được phản ứng và sử dụng hết với tốc độ nhanh hơn. Ngược lại, nếu dùng loại vòi phun khác để phun thuốc dạng lỏng trên cùng một bề mặt, do kích thước hạt lớn, một phần thuốc dạng lỏng có thể nổi trên thuốc dạng lỏng khác và không thể chạm vào bề mặt phun, khiến cho một phần thuốc dạng lỏng không thể phun ra được. Do đó, việc sử dụng vòi phun hai thể lưu để phun thuốc dạng lỏng, có thể chỉ cần một nửa hoặc 1/3 thể tích phun của các loại vòi phun khác để đạt được hiệu quả tương tự. [Thông tin chi tiết]

 


 

 

Liên hệ với LORRIC

 

 

 

+886285112135
ID:Lorric