Easy installed, Clog-resistant, Full cone spray
Ứng dụng
Acid-Washing Chemical Treatment
Chemical Distribution│Etching

Tải danh mục trang đơn

 

Đặc tính sản phẩm
 • Full cone spray.
 • Unibody design allows for secure and easy installation, and X-shaped core provides minimal clogging. It is often used in etching and developing processes for semiconductors and printed circuit boards that require extremely high spray uniformity.
 • Two piece nozzle design which includes nozzle and the body allows quick and accurate installation by hand. It is convenient for on-site management. Nozzle tip is secured into the body and fastened by three buckle points to avoid the nozzle tip loosening and ensure the performance quality.
 • Internal gaskets are available in various options such as EPDM, Viton, and FEPM, which can be adapted to various types of chemical processes. The special structural design allows the nozzles to closely contact the base to prevent water leakage.
 • Y-shaped rotary handle design leads to easier dismantling. 
 • According to the working environment, the body has two choices of thread type and welding type.
 • Recommended working pressure: 2.0 kgf/cm²
 • Flowrate tolerance: ± 5% @ 2.0 ± 0.1 kgf/cm²
 • Angle tolerance: ± 5° @ 2.0 ± 0.1 kgf/cm²
 • Applications:

      ● Cleaning: gas, exhaust gas, dust, cleaning device, tank cleaning, etc. 

      ● Cooling: gas, tank, machinery, metal, roof etc.

      ● Dispersion: humidifying, chemicals, dust suppression.

 

 

 

LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 
Sơ đồ hình dạng phun và phân bố dòng chảy
LORRIC Vòi phun, Béc phun       
LORRIC Vòi phun, Béc phun
Quy cách

Quý khách vui lòng đặt mua sản phẩm vòi phun mà mình cần theo thông tin sau.


Cách đặt hàng vòi phun LORRIC?

 • • Tìm mã lưu lượng tương ứng theo yêu cầu của bạn về áp suất, lưu lượng và góc phun.
 • • ử dụng mẫu đặt hàng sau để cung cấp thông tin liên lạc với chúng tôi để đặt hàng vòi phun bạn cần.
 •   Mẫu đặt hàng :
 •  
 •                 LORRIC Vòi phun, Béc phun

Lựa chọn đơn vị
 • *
 • *
 • *
 • *
Góc phun Mã lưu lượng Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
0.7
kgf/cm²
1.0
kgf/cm²
1.5
kgf/cm²
2.0
kgf/cm²
4.0
kgf/cm²
6.0
kgf/cm²
8.0
kgf/cm²
10.0
kgf/cm²
15.0
kgf/cm²
50° 010 0.59 0.71 0.87 1.00 1.41 1.73 2.00 2.24 2.74
  015 0.89 1.06 1.30 1.50 2.12 2.60 3.00 3.35 4.11

020 1.18 1.41 1.73 2.00 2.83 3.46 4.00 4.47 5.48

025 1.48 1.77 2.17 2.50 3.54 4.33 5.00 5.59 6.85

030 1.77 2.12 2.60 3.00 4.24 5.20 6.00 6.71 8.22
  035 2.07 2.47 3.03 3.50 4.95 6.06 7.00 7.83 9.59
  040 2.37 2.83 3.46 4.00 5.66 6.93 8.00 8.94 10.95
  045 2.66 3.18 3.90 4.50 6.36 7.79 9.00 10.06 12.32
  050 2.96 3.54 4.33 5.00 7.07 8.66 10.00 11.18 13.69
90° 055 3.25 3.89 4.76 5.50 7.78 9.53 11.00 12.30 15.06
Góc phun Mã lưu lượng Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
0.07
MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.4
MPa
0.6
MPa
0.8
MPa
1.0
MPa
1.5
MPa
50° 010 0.60 0.71 0.87 1.01 1.43 1.75 2.02 2.26 2.77
  015 0.90 1.07 1.31 1.51 2.14 2.62 3.03 3.39 4.15
  020 1.19 1.43 1.75 2.02 2.86 3.50 4.04 4.52 5.53
  025 1.49 1.79 2.19 2.52 3.57 4.37 5.05 5.65 6.91

030 1.79 2.14 2.62 3.03 4.28 5.25 6.06 6.77 8.30
  035 2.09 2.50 3.06 3.53 5.00 6.12 7.07 7.90 9.68
  040 2.39 2.86 3.50 4.04 5.71 7.00 8.08 9.03 11.06
  045 2.69 3.21 3.94 4.54 6.43 7.87 9.09 10.16 12.44
  050 2.99 3.57 4.37 5.05 7.14 8.75 10.10 11.29 13.83
90° 055 3.29 3.93 4.81 5.55 7.85 9.62 11.11 12.42 15.21
Góc phun Mã lưu lượng Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
0.7
bar
1.0
bar
1.5
bar
2.0
bar
4.0
bar
6.0
bar
8.0
bar
10.0
bar
15.0
bar
50° 010 0.60 0.71 0.87 1.01 1.43 1.75 2.02 2.26 2.77
  015 0.90 1.07 1.31 1.51 2.14 2.62 3.03 3.39 4.15
  020 1.19 1.43 1.75 2.02 2.86 3.50 4.04 4.52 5.53
  025 1.49 1.79 2.19 2.52 3.57 4.37 5.05 5.65 6.91

030 1.79 2.14 2.62 3.03 4.28 5.25 6.06 6.77 8.30
  035 2.09 2.50 3.06 3.53 5.00 6.12 7.07 7.90 9.68
  040 2.39 2.86 3.50 4.04 5.71 7.00 8.08 9.03 11.06
  045 2.69 3.21 3.94 4.54 6.43 7.87 9.09 10.16 12.44

050 2.99 3.57 4.37 5.05 7.14 8.75 10.10 11.29 13.83
90° 055 3.29 3.93 4.81 5.55 7.85 9.62 11.11 12.42 15.21
Góc phun Mã lưu lượng Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
10
psi
15
psi
20
psi
28
psi
60
psi
90
psi
120
psi
140
psi
200
psi
50° 010 0.16 0.19 0.22 0.26 0.38 0.47 0.54 0.59 0.70
  015 0.23 0.29 0.33 0.39 0.58 0.70 0.81 0.88 1.05
  020 0.31 0.38 0.44 0.52 0.77 0.94 1.09 1.17 1.40
  025 0.39 0.48 0.55 0.66 0.96 1.17 1.36 1.47 1.75

030 0.47 0.58 0.66 0.79 1.15 1.41 1.63 1.76 2.10
  035 0.55 0.67 0.78 0.92 1.34 1.64 1.90 2.05 2.45
  040 0.63 0.77 0.89 1.05 1.53 1.88 2.17 2.34 2.80
  045 0.70 0.86 1.00 1.18 1.73 2.11 2.44 2.64 3.15
  050 0.78 0.96 1.11 1.31 1.92 2.35 2.71 2.93 3.50
90° 055 0.86 1.06 1.22 1.44 2.11 2.58 2.98 3.22 3.85
 • * Áp suất tiêu chuẩn: được đánh dấu bằng chữ đỏ.
 • * Góc phun 90 ° và 120 ° có thể cung cấp dịch vụ đặt làm.
 • * Nếu bạn đang sử dụng thiết bị cầm tay, để tiện sử dụng, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị lưu lượng tương ứng của ba loại áp suất. Nếu bạn cần thêm thông tin về lưu lượng của nhiều loại áp suất hơn, vui lòng sử dụng máy tính của bạn để duyệt trang web này.
Vật liệu
Lựa chọn vật liệu
 • Core: PP
LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 * Any inquiries or question to QFSA and QFWG base, please leave message to LORRIC by click "inquiry now" button.

 

 
 
Ba đảm bảo cho việc lựa chọn vật liệu LORRIC
Kim loại
Chúng tôi sử dụng cả khối vật liệu thanh rèn, thông qua phương thức tiện để tạo thành các sản phẩm kim loại cứng và bền.
Nhựa
Chúng tôi cam kết không bao giờ sử dụng vật liệu tái chế để đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao của các sản phẩm nhựa.
Đảm bảo chất lượng cao
Tất cả các vật liệu đều được mua từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, các vật liệu đều có chứng nhận chất lượng để chứng minh chất lượng cao.
 
Kích thước
Bộ đo bước ren
(BSPT)
 Kích thước (mm) Trọng lượng (g)
  A     B     C  
1/8" Ren ngoài
35 27.5 39 18.7
1/4" Ren ngoài
35 27.5 42.6 19.1
3/8" Ren ngoài
35 27.5 42.6 20.8

LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Size of QFSA body

Kích thước (mm)  Weight(g)
  A     B     C     D  
26.5 10.1 12.0 31.4 8.6 

LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Size of QFWG body

 Kích thước (mm) Trọng lượng (g)
  A     B     C     D  
25.6
16.5 20.4 38.3 12.0

LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 

 

* Any inquiries or question to QFSA and QFWG base, please leave message to LORRIC by click "inquiry now" button.

Lắp đặt
For nozzle with QF Body (thread)
Bước 1

Drill corresponding female threads on your pipe

Aim the thread of nozzle body at the female thread

Bước 2

Tightening the body clockwise at the pipe hole

Bước 3

Aim QFYF nozzle tip to nozzle body

LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
Bước 4

Put QFYF nozzle tip into nozzle body

Bước 5

Fasten the tip and the body clockwise to finish the nozzle installation

Finished If the neighboring nozzles stagger with each other, you should place the nozzles at least 5 degrees of declination. Otherwise, the performance might be affected

Bước 6

Installation completed

LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
For nozzle with QFSA Body (welding)
Bước 1

Drill corresponding hole on your pipe

Aim the bottom of QFSA nozzle body at the hole

Bước 2

Use welding torch to fix QFSA nozzle body in the pipe hole

Bước 3

Aim QFYF nozzle tip to nozzle body

LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
Bước 4

Put QFYF nozzle tip into nozzle body

Bước 5

Fasten the tip and the body clockwise to finish the nozzle installation

Finished If the neighboring nozzles stagger with each other, you should place the nozzles at least 5 degrees of declination. Otherwise, the performance might be affected

Bước 6

Installation completed

LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
  * Any inquiries or question to QFSA and QFWG base, please leave message to LORRIC by click "inquiry now" button.
 

 


 

+886285112135
ID:Lorric