PF - Vòi phun bằng nhựa tạo lũ hình quạt phẳng, góc rộng, áp suất thấp

Single design, Low pressure, Wide angle
Ứng dụng
Washing│Cleaning
Humidifying│Distribution
Cooling│Water Curtain

Tải danh mục trang đơn

 

Đặc tính sản phẩm
 • The spray pattern is fan type, and the spray shape is single-line.
 • Low-pressure wide-angle nozzle realizes a large angle coverage under 1.5kgf/cm² pressure, which is lower than standard fan type 3kgf/cm² operating pressure and is more suitable for low-pressure working environment.
 • Spray the nozzle at an angle of 75° with respect to the axis of the nozzle. Check that the environment is suitable.
 • The hooked nozzle tip is designed to reflect the water into a fan shape nozzle and greaten particle passage to prevent clogging.
 • Operation pressure is greater than 4kgf/cm² may cause the liquid to overflow without fogging.
 • Recommended working pressure: 1.5 kgf/cm²
 • Flowrate tolerance: ± 10% @ 1.5 ± 0.1 kgf/cm²
 • Angle tolerance: ± 10° @ 1.5 ± 0.1 kgf/cm²
 • Applications:

      ● Cleaning: Conveyor belt, film, copper, paper, glass,All kinds of plates,filters,

         dust and debris, machine tool cleaning.

      ● Cooling: Conveyor belts, tanks, machinery, metal, roofs, etc.

      ● Dispersion: Humidifying, Chemicals, Water Curtain (fire, dust,deodorization,

         etc.), defoaming, etc.

LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 
Sơ đồ hình dạng phun và phân bố dòng chảy
LORRIC Vòi phun, Béc phun       
LORRIC Vòi phun, Béc phun
Quy cách

Quý khách vui lòng đặt mua sản phẩm vòi phun mà mình cần theo thông tin sau.


Cách đặt hàng vòi phun LORRIC?

 • • Tìm mã lưu lượng tương ứng theo yêu cầu của bạn về áp suất, lưu lượng và góc phun.
 • • ử dụng mẫu đặt hàng sau để cung cấp thông tin liên lạc với chúng tôi để đặt hàng vòi phun bạn cần.
 •   Mẫu đặt hàng :LORRIC Vòi phun, Béc phun

Lựa chọn đơn vị
 • *
 • *
 • *
 • *
Góc phun Mã lưu lượng Kích thước ren Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 0.5
kgf/cm²
0.7
kgf/cm²
1.0
kgf/cm²
1.5
kgf/cm²
2.0
kgf/cm²
2.5
kgf/cm²
3.0
kgf/cm²
4.0
kgf/cm²
6.0
kgf/cm²
- 0.5 V

0.16 0.19 0.23 0.28 0.32 0.36 0.40 0.46 0.56
- 0.75 V

0.24 0.29 0.34 0.42 0.48 0.54 0.59 0.69 0.84
145° 1.0 V

0.32 0.38 0.46 0.56 0.65 0.72 0.79 0.91 1.12
- 1.25 V

0.40 0.48 0.57 0.70 0.81 0.90 0.99 1.14 1.40
- 1.5 V

0.48 0.57 0.69 0.84 0.97 1.08 1.19 1.37 1.68
160° 1.75 V

0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.39 1.60 1.96
- 2.0 V
V
0.65 0.77 0.91 1.12 1.29 1.45 1.58 1.83 2.24
- 2.5 V
V
0.81 0.96 1.14 1.40 1.62 1.81 1.98 2.29 2.80
145° 3.0 V
V
0.97 1.15 1.37 1.68 1.94 2.17 2.38 2.74 3.36
- 4.0 V
V
1.29 1.53 1.83 2.24 2.59 2.89 3.17 3.66 4.48
- 5.0 V
V
1.62 1.91 2.29 2.80 3.23 3.61 3.96 4.57 5.60
- 6.0 V
V
1.94 2.30 2.74 3.36 3.88 4.34 4.75 5.49 6.72
- 7.0 V
V
2.26 2.68 3.20 3.92 4.53 5.06 5.54 6.40 7.84
- 7.5 V
V
2.42 2.87 3.43 4.20 4.85 5.42 5.94 6.86 8.40
- 8.0 V
V
2.59 3.06 3.66 4.48 5.17 5.78 6.34 7.32 8.96
- 9.0 V
V
2.91 3.44 4.12 5.04 5.82 6.51 7.13 8.23 10.08
- 10 V
V
3.23 3.83 4.57 5.60 6.47 7.23 7.92 9.14 11.20
- 12.5 V
V
4.04 4.78 5.72 7.00 8.08 9.04 9.90 11.43 14.00
- 15 V
V
4.85 5.74 6.86 8.40 9.70 10.84 11.88 13.72 16.80
- 20 V
V
6.47 7.65 9.14 11.20 12.93 14.46 15.84 18.29 22.40
Góc phun Mã lưu lượng Kích thước ren Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 0.05
MPa
0.07
MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.25
MPa
0.3
MPa
0.4
MPa
0.6
MPa
- 0.5 V

0.16 0.19 0.23 0.28 0.33 0.37 0.40 0.46 0.57
- 0.75 V

0.24 0.29 0.35 0.42 0.49 0.55 0.60 0.69 0.85
145° 1.0 V

0.33 0.39 0.46 0.57 0.65 0.73 0.80 0.92 1.13
- 1.25 V

0.41 0.48 0.58 0.71 0.82 0.91 1.00 1.15 1.41
- 1.5 V

0.49 0.58 0.69 0.85 0.98 1.10 1.20 1.39 1.70
160° 1.75 V

0.57 0.68 0.81 0.99 1.14 1.28 1.40 1.62 1.98
- 2.0 V
V
0.65 0.77 0.92 1.13 1.31 1.46 1.60 1.85 2.26
- 2.5 V
V
0.82 0.97 1.15 1.41 1.63 1.83 2.00 2.31 2.83
145° 3.0 V
V
0.98 1.16 1.39 1.70 1.96 2.19 2.40 2.77 3.39
- 4.0 V
V
1.31 1.55 1.85 2.26 2.61 2.92 3.20 3.69 4.52
- 5.0 V
V
1.63 1.93 2.31 2.83 3.26 3.65 4.00 4.62 5.65
- 6.0 V
V
1.96 2.32 2.77 3.39 3.92 4.38 4.80 5.54 6.79
- 7.0 V
V
2.29 2.70 3.23 3.96 4.57 5.11 5.60 6.46 7.92
- 7.5 V
V
2.45 2.90 3.46 4.24 4.90 5.48 6.00 6.93 8.48
- 8.0 V
V
2.61 3.09 3.69 4.52 5.22 5.84 6.40 7.39 9.05
- 9.0 V
V
2.94 3.48 4.16 5.09 5.88 6.57 7.20 8.31 10.18
- 10 V
V
3.26 3.86 4.62 5.65 6.53 7.30 8.00 9.23 11.31
- 12.5 V
V
4.08 4.83 5.77 7.07 8.16 9.13 10.00 11.54 14.14
- 15 V
V
4.90 5.79 6.93 8.48 9.79 10.95 12.00 13.85 16.96
- 20 V
V
6.53 7.73 9.23 11.31 13.06 14.60 15.99 18.47 22.62
Góc phun Mã lưu lượng Kích thước ren Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 0.5
bar
0.7
bar
1.0
bar
1.5
bar
2.0
bar
2.5
bar
3.0
bar
4.0
bar
6.0
bar
- 0.5 V

0.16 0.19 0.23 0.28 0.33 0.37 0.40 0.46 0.57
- 0.75 V

0.24 0.29 0.35 0.42 0.49 0.55 0.60 0.69 0.85
145° 1.0 V

0.33 0.39 0.46 0.57 0.65 0.73 0.80 0.92 1.13
- 1.25 V

0.41 0.48 0.58 0.71 0.82 0.91 1.00 1.15 1.41
- 1.5 V

0.49 0.58 0.69 0.85 0.98 1.10 1.20 1.39 1.70
160° 1.75 V

0.57 0.68 0.81 0.99 1.14 1.28 1.40 1.62 1.98
- 2.0 V
V
0.65 0.77 0.92 1.13 1.31 1.46 1.60 1.85 2.26
- 2.5 V
V
0.82 0.97 1.15 1.41 1.63 1.83 2.00 2.31 2.83
145° 3.0 V
V
0.98 1.16 1.39 1.70 1.96 2.19 2.40 2.77 3.39
- 4.0 V
V
1.31 1.55 1.85 2.26 2.61 2.92 3.20 3.69 4.52
- 5.0 V
V
1.63 1.93 2.31 2.83 3.26 3.65 4.00 4.62 5.65
- 6.0 V
V
1.96 2.32 2.77 3.39 3.92 4.38 4.80 5.54 6.79
- 7.0 V
V
2.29 2.70 3.23 3.96 4.57 5.11 5.60 6.46 7.92
- 7.5 V
V
2.45 2.90 3.46 4.24 4.90 5.48 6.00 6.93 8.48
- 8.0 V
V
2.61 3.09 3.69 4.52 5.22 5.84 6.40 7.39 9.05
- 9.0 V
V
2.94 3.48 4.16 5.09 5.88 6.57 7.20 8.31 10.18
- 10 V
V
3.26 3.86 4.62 5.65 6.53 7.30 8.00 9.23 11.31
- 12.5 V
V
4.08 4.83 5.77 7.07 8.16 9.13 10.00 11.54 14.14
- 15 V
V
4.90 5.79 6.93 8.48 9.79 10.95 12.00 13.85 16.96
- 20 V V
6.53 7.73 9.23 11.31 13.06 14.60 15.99 18.47 22.62
Góc phun Mã lưu lượng Kích thước ren Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 7
psi
10
psi
15
psi
21
psi
30
psi
40
psi
50
psi
70
psi
90
psi
- 0.5 V

0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15
- 0.75 V

0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23
145° 1.0 V

0.08 0.10 0.12 0.15 0.18 0.20 0.23 0.27 0.30
- 1.25 V

0.11 0.13 0.16 0.18 0.22 0.25 0.28 0.33 0.38
- 1.5 V

0.13 0.15 0.19 0.22 0.26 0.30 0.34 0.40 0.46
160° 1.75 V

0.15 0.18 0.22 0.26 0.31 0.35 0.40 0.47 0.53
- 2.0 V
V
0.17 0.20 0.25 0.29 0.35 0.41 0.45 0.54 0.61
- 2.5 V
V
0.21 0.25 0.31 0.37 0.44 0.51 0.57 0.67 0.76
145° 3.0 V
V
0.25 0.30 0.37 0.44 0.53 0.61 0.68 0.80 0.91
- 4.0 V
V
0.34 0.41 0.50 0.59 0.70 0.81 0.91 1.07 1.22
- 5.0 V
V
0.42 0.51 0.62 0.73 0.88 1.01 1.13 1.34 1.52
- 6.0 V
V
0.51 0.61 0.74 0.88 1.05 1.22 1.36 1.61 1.82
- 7.0 V
V
0.59 0.71 0.87 1.03 1.23 1.42 1.59 1.88 2.13
- 7.5 V
V
0.64 0.76 0.93 1.10 1.32 1.52 1.70 2.01 2.28
- 8.0 V
V
0.68 0.81 0.99 1.17 1.40 1.62 1.81 2.14 2.43
- 9.0 V
V
0.76 0.91 1.12 1.32 1.58 1.82 2.04 2.41 2.73
- 10 V
V
0.85 1.01 1.24 1.47 1.75 2.03 2.26 2.68 3.04
- 12.5 V
V
1.06 1.27 1.55 1.83 2.19 2.53 2.83 3.35 3.80
- 15 V
V
1.27 1.52 1.86 2.20 2.63 3.04 3.40 4.02 4.56
- 20 V V
1.69 2.03 2.48 2.94 3.51 4.05 4.53 5.36 6.08
  • * Áp suất tiêu chuẩn: được đánh dấu bằng chữ đỏ.
  • * Nếu bạn đang sử dụng thiết bị cầm tay, để tiện sử dụng, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị lưu lượng tương ứng của ba loại áp suất. Nếu bạn cần thêm thông tin về lưu lượng của nhiều loại áp suất hơn, vui lòng sử dụng máy tính của bạn để duyệt trang web này.
Vật liệu

 

 
 
 
Ba đảm bảo cho việc lựa chọn vật liệu LORRIC
Kim loại
Chúng tôi sử dụng cả khối vật liệu thanh rèn, thông qua phương thức tiện để tạo thành các sản phẩm kim loại cứng và bền.
Nhựa
Chúng tôi cam kết không bao giờ sử dụng vật liệu tái chế để đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao của các sản phẩm nhựa.
Đảm bảo chất lượng cao
Tất cả các vật liệu đều được mua từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, các vật liệu đều có chứng nhận chất lượng để chứng minh chất lượng cao.
 
Kích thước
Bộ đo bước ren
(BSPT)
 Kích thước (mm)  Trọng lượng (g)
  A     B     C   PVDF   PP  
1/8" Ren ngoài
9.8 17 24 1.6 0.8
1/4" Ren ngoài
13.9 21.7 33.7 4.8 2.4

LORRIC Vòi phun, Béc phun

Lắp đặt
Hai bước đơn giản! Lắp đặt vòi phun dễ dàng!
Bước 1

Ren cái của khoan ống phun có cùng kích thước với vòi phun.

Bước 2

Nếu bạn cần chống rò rỉ tốt hơn.

Hãy quấn một dải băng Teflon quanh ren của vòi phun.

Căn chỉnh ren của vòi phun thẳng hàng với ren cái của ống phun.

Vặn vòi phun theo chiều kim đồng hồ vào ren cái.

 

Hoàn thành

Hoàn tất lắp đặt.

LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
 

 


 

+886285112135
ID:Lorric