EB+TB+H - Vòi phun bằng thép không gỉ dạng kẹp, hình quạt phẳng

Dễ dàng điều chỉnh, dễ lắp đặt, chống tắc nghẽn, phun hình quạt phân bố đều
Ứng dụng
Sơn phủ │Làm sạch

Tải danh mục trang đơn

Đặc tính sản phẩm

 • Có thể tháo đai ốc bằng tay.
 • hiết kế chốt ống đặc biệt, chỉ cần khoan ống dẫn nước, cố định vòi phun trên đường ống mà không cần dụng cụ nào khác.
 • Áp suất vận hành khuyến nghị: 1Kg
 • Nhiệt độ hoạt động tối đa khuyến nghị: 60 ℃
 • Phun hình quạt đồng đều
 • Vòi phun là hình cầu rỗng để cải thiện hiệu suất chống tắc nghẽn
 • Dung sai: ± 5%
 • Tính năng kẹp

      Có ba tùy chọn cho các quy cách khoan như sau:

          - Ø 15 (14.3~15m/m)

          - Ø 17 (16.4~17m/m)

          - Ø 20 (19.0~20m/m)

     ● Cung cấp quy cách đường kính ống 1", 1-1 / 4", 1-1 / 2".

     ●Các quy định về đường ống áp dụng: PVC tiêu chuẩn Đài Loan.

LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 
Sơ đồ hình dạng phun và phân bố dòng chảy
LORRIC Vòi phun, Béc phun       
LORRIC Vòi phun, Béc phun
Quy cách

Quý khách vui lòng đặt mua sản phẩm vòi phun mà mình cần theo thông tin sau


Cách đặt hàng vòi phun LORRIC?

 • • Tìm mã lưu lượng tương ứng theo yêu cầu của bạn về áp suất, lưu lượng và góc phun.
 • • ử dụng mẫu đặt hàng sau để cung cấp thông tin liên lạc với chúng tôi để đặt hàng vòi phun bạn cần.
 •   Mẫu đặt hàng :LORRIC Vòi phun, Béc phun

Lựa chọn đơn vị
 • *
 • *
 • *
 • *
Góc phun mã lưu lượng kích thước ren lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 3/8" 0.5
kgf/cm²
1.0
kgf/cm²
2.0
kgf/cm²
3.0
kgf/cm²
4.0
kgf/cm²
6.0
kgf/cm²
8.0
kgf/cm²
10.0
kgf/cm²
15.0
kgf/cm²
65° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.55 0.64 0.71 0.87
65° 02 V
V

0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.11 1.28 1.43 1.75
65° 2.5 V
V

0.40 0.56 0.80 0.98 1.13 1.38 1.60 1.78 2.19
65° 03 V
V

0.48 0.68 0.96 1.17 1.35 1.66 1.92 2.14 2.62
65° 04 V
V

0.64 0.90 1.28 1.56 1.81 2.21 2.55 2.86 3.50
65° 05 V
V

0.80 1.13 1.60 1.96 2.26 2.76 3.19 3.57 4.37
65° 06 V
V

0.96 1.35 1.92 2.35 2.71 3.32 3.83 4.28 5.25
65° 07 V V

1.12 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87 4.47 5.00 6.12
65° 7.5 V V

1.20 1.69 2.39 2.93 3.39 4.15 4.79 5.35 6.56
65° 08 V V

1.28 1.81 2.55 3.13 3.61 4.42 5.11 5.71 6.99
65° 09 V V

1.44 2.03 2.87 3.52 4.06 4.98 5.75 6.42 7.87
65° 10 V V
1.60 2.26 3.19 3.91 4.51 5.53 6.39 7.14 8.74
65° 12.5 V V
2.00 2.82 3.99 4.89 5.64 6.91 7.98 8.92 10.93
65° 15 V V
2.39 3.39 4.79 5.87 6.77 8.29 9.58 10.71 13.11
65° 20 V V
3.19 4.51 6.39 7.82 9.03 11.06 12.77 14.28 17.49
65° 25
V
3.99 5.64 7.98 9.78 11.29 13.82 15.96 17.85 21.86
65° 30
V V
4.79 6.77 9.58 11.73 13.54 16.59 19.16 21.42 26.23
65° 35
V V
5.59 7.90 11.17 13.69 15.80 19.35 22.35 24.99 30.60
65° 40
V V
6.39 9.03 12.77 15.64 18.06 22.12 25.54 28.55 34.97
65° 50
V V
7.98 11.29 15.96 19.55 22.57 27.65 31.93 35.69 43.72
65° 60

V
9.58 13.54 19.16 23.46 27.09 33.18 38.31 42.83 52.46
65° 80

V
12.77 18.06 25.54 31.38 36.12 44.24 51.08 57.11 69.94
65° 100

V
15.96 22.57 31.93 39.10 45.15 55.30 63.85 71.39 87.43
80° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.55 0.64 0.71 0.87
80° 02 V
V

0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.11 1.28 1.43 1.75
80° 2.5 V
V

0.40 0.56 0.80 0.98 1.13 1.38 1.60 1.78 2.19
80° 03 V
V

0.48 0.68 0.96 1.17 1.35 1.66 1.92 2.14 2.62
80° 04 V
V

0.64 0.90 1.28 1.56 1.81 2.21 2.55 2.86 3.50
80° 05 V
V

0.80 1.13 1.60 1.96 2.26 2.76 3.19 3.57 4.37
80° 06 V
V

0.96 1.35 1.92 2.35 2.71 3.32 3.83 4.28 5.25
80° 07 V V

1.12 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87 4.47 5.00 6.12
80° 7.5 V V

1.20 1.69 2.39 2.93 3.39 4.15 4.79 5.35 6.56
80° 08 V V

1.28 1.81 2.55 3.13 3.61 4.42 5.11 5.71 6.99
80° 09 V V

1.44 2.03 2.87 3.52 4.06 4.98 5.75 6.42 7.87
80° 10 V V
1.60 2.26 3.19 3.91 4.51 5.53 6.39 7.14 8.74
80° 12.5 V V
2.00 2.82 3.99 4.89 5.64 6.91 7.98 8.92 10.93
80° 15 V V
2.39 3.39 4.79 5.87 6.77 8.29 9.58 10.71 13.11
80° 20 V V
3.19 4.51 6.39 7.82 9.03 11.06 12.77 14.28 17.49
80° 25
V
3.99 5.64 7.98 9.78 11.29 13.82 15.96 17.85 21.86
80° 30
V V
4.79 6.77 9.58 11.73 13.54 16.59 19.16 21.42 26.23
80° 35
V V
5.59 7.90 11.17 13.69 15.80 19.35 22.35 24.99 30.60
80° 40
V V
6.39 9.03 12.77 15.64 18.06 22.12 25.54 28.55 34.97
80° 50
V V
7.98 11.29 15.96 19.55 22.57 27.65 31.93 35.69 43.72
80° 60

V
9.58 13.54 19.16 23.46 27.09 33.18 38.31 42.83 52.46
80° 80

V
12.77 18.06 25.54 31.38 36.12 44.24 51.08 57.11 69.94
80° 100

V
15.96 22.57 31.93 39.10 45.15 55.30 63.85 71.39 87.43
90° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.55 0.64 0.71 0.87
90° 02 V
V

0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.11 1.28 1.43 1.75
90° 2.5 V
V

0.40 0.56 0.80 0.98 1.13 1.38 1.60 1.78 2.19
90° 03 V
V

0.48 0.68 0.96 1.17 1.35 1.66 1.92 2.14 2.62
90° 04 V
V

0.64 0.90 1.28 1.56 1.81 2.21 2.55 2.86 3.50
90° 05 V
V

0.80 1.13 1.60 1.96 2.26 2.76 3.19 3.57 4.37
90° 06 V
V

0.96 1.35 1.92 2.35 2.71 3.32 3.83 4.28 5.25
90° 07 V V

1.12 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87 4.47 5.00 6.12
90° 7.5 V V

1.20 1.69 2.39 2.93 3.39 4.15 4.79 5.35 6.56
90° 08 V V

1.28 1.81 2.55 3.13 3.61 4.42 5.11 5.71 6.99
90° 09 V V

1.44 2.03 2.87 3.52 4.06 4.98 5.75 6.42 7.87
90° 10 V V
1.60 2.26 3.19 3.91 4.51 5.53 6.39 7.14 8.74
90° 12.5 V V
2.00 2.82 3.99 4.89 5.64 6.91 7.98 8.92 10.93
90° 15 V V
2.39 3.39 4.79 5.87 6.77 8.29 9.58 10.71 13.11
90° 20 V V
3.19 4.51 6.39 7.82 9.03 11.06 12.77 14.28 17.49
90° 25
V
3.99 5.64 7.98 9.78 11.29 13.82 15.96 17.85 21.86
90° 30
V V
4.79 6.77 9.58 11.73 13.54 16.59 19.16 21.42 26.23
90° 35
V V
5.59 7.90 11.17 13.69 15.80 19.35 22.35 24.99 30.60
90° 40
V V
6.39 9.03 12.77 15.64 18.06 22.12 25.54 28.55 34.97
90° 50
V V
7.98 11.29 15.96 19.55 22.57 27.65 31.93 35.69 43.72
90° 60

V
9.58 13.54 19.16 23.46 27.09 33.18 38.31 42.83 52.46
90° 80

V
12.77 18.06 25.54 31.38 36.12 44.24 51.08 57.11 69.94
90° 100

V
15.96 22.57 31.93 39.10 45.15 55.30 63.85 71.39 87.43
Góc phun mã lưu lượng kích thước ren lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 3/8" 0.05
MPa
0.1
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.4
MPa
0.6
MPa
0.8
MPa
1.0
MPa
1.5
MPa
65° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
65° 02 V
V

0.32 0.45 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
65° 2.5 V
V

0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
65° 03 V
V

0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
65° 04 V
V

0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
65° 05 V
V

0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
65° 06 V
V

0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
65° 07 V V

1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
65° 7.5 V V

1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.81 5.41 6.62
65° 08 V V

1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
65° 09 V V

1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
65° 10 V V
1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
65° 12.5 V V
2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
65° 15 V V
2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
65° 20 V V
3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.17 12.90 14.42 17.66
65° 25
V
4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
65° 30
V V
4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
65° 35
V V
5.64 7.98 11.28 13.82 15.96 19.54 22.57 25.23 30.90
65° 40
V V
6.45 9.12 12.90 15.79 18.24 22.34 25.79 28.83 35.52
65° 50
V V
8.06 11.40 16.12 19.74 22.80 27.92 32.24 36.04 44.14
65° 60

V
9.67 13.68 19.34 23.69 27.36 33.50 38.69 43.25 52.97
65° 80

V
12.90 18.24 25.79 31.59 36.47 44.67 51.58 57.67 70.63
65° 100

V
16.12 22.80 32.24 39.48 45.59 55.84 64.48 72.09 88.29
80° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
80° 02 V
V

0.32 0.45 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
80° 2.5 V
V

0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
80° 03 V
V

0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
80° 04 V
V

0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
80° 05 V
V

0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
80° 06 V
V

0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
80° 07 V V

1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
80° 7.5 V V

1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.81 5.41 6.62
80° 08 V V

1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
80° 09 V V

1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
80° 10 V V
1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
80° 12.5 V V
2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
80° 15 V V
2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
80° 20 V V
3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.17 12.90 14.42 17.66
80° 25
V
4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
80° 30
V V
4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
80° 35
V V
5.64 7.98 11.28 13.82 15.96 19.54 22.57 25.23 30.90
80° 40
V V
6.45 9.12 12.90 15.79 18.24 22.34 25.79 28.83 35.52
80° 50
V V
8.06 11.40 16.12 19.74 22.80 27.92 32.24 36.04 44.14
80° 60

V
9.67 13.68 19.34 23.69 27.36 33.50 38.69 43.25 52.97
80° 80

V
12.90 18.24 25.79 31.59 36.47 44.67 51.58 57.67 70.63
80° 100

V
16.12 22.80 32.24 39.48 45.59 55.84 64.48 72.09 88.29
90° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
90° 02 V
V

0.32 0.45 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
90° 2.5 V
V

0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
90° 03 V
V

0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
90° 04 V
V

0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
65° 05 V
V

0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
90° 06 V
V

0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
90° 07 V V

1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
90° 7.5 V V

1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.81 5.41 6.62
90° 08 V V

1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
90° 09 V V

1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
90° 10 V V
1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
90° 12.5 V V
2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
90° 15 V V
2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
90° 20 V V
3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.17 12.90 14.42 17.66
90° 25
V
4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
90° 30
V V
4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
90° 35
V V
5.64 7.98 11.28 13.82 15.96 19.54 22.57 25.23 30.90
90° 40
V V
6.45 9.12 12.90 15.79 18.24 22.34 25.79 28.83 35.52
90° 50
V V
8.06 11.40 16.12 19.74 22.80 27.92 32.24 36.04 44.14
90° 60

V
9.67 13.68 19.34 23.69 27.36 33.50 38.69 43.25 52.97
90° 80

V
12.90 18.24 25.79 31.59 36.47 44.67 51.58 57.67 70.63
90° 100

V
16.12 22.80 32.24 39.48 45.59 55.84 64.48 72.09 88.29
Góc phun mã lưu lượng kích thước ren lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 3/8" 0.5
bar
1.0
bar
2.0
bar
3.0
bar
4.0
bar
6.0
bar
8.0
bar
10.0
bar
15.0
bar
65° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
65° 02 V
V

0.32 0.46 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
65° 2.5 V
V

0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
65° 03 V
V

0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
65° 04 V
V

0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
65° 05 V
V

0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
65° 06 V
V

0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
65° 07 V V

1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
65° 7.5 V V

1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.84 5.41 6.62
65° 08 V V

1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
65° 09 V V

1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
65° 10 V V
1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
65° 12.5 V V
2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
65° 15 V V
2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
65° 20 V V
3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.19 12.90 14.42 17.66
65° 25
V
4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
65° 30
V V
4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
65° 35
V V
5.64 7.98 11.28 13.82 15.96 19.54 22.57 25.23 30.90
65° 40
V V
6.45 9.12 12.90 15.79 18.24 22.34 25.75 28.83 35.32
65° 50
V V
8.06 11.40 16.12 19.74 22.80 27.92 32.24 36.06 44.14
65° 60

V
9.67 13.68 19.23 23.69 27.36 33.50 38.69 43.25 52.97
65° 80

V
12.90 18.24 25.79 31.59 36.47 44.67 51.58 57.67 70.63
65° 100

V
16.12 22.80 32.24 39.48 45.59 55.84 64.48 72.09 88.29
80° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
80° 02 V
V

0.32 0.46 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
80° 2.5 V
V

0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
80° 03 V
V

0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
80° 04 V
V

0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
80° 05 V
V

0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
80° 06 V
V

0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
80° 07 V V

1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
80° 7.5 V V

1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.84 5.41 6.62
80° 08 V V

1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
80° 09 V V

1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
80° 10 V V
1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
80° 12.5 V V
2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
80° 15 V V
2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
80° 20 V V
3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.19 12.90 14.42 17.66
80° 25
V
4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
80° 30
V V
4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
80° 35
V V
5.64 7.98 11.28 13.82 15.96 19.54 22.57 25.23 30.90
80° 40
V V
6.45 9.12 12.90 15.79 18.24 22.34 25.75 28.83 35.32
80° 50
V V
8.06 11.40 16.12 19.74 22.80 27.92 32.24 36.06 44.14
80° 60

V
9.67 13.68 19.23 23.69 27.36 33.50 38.69 43.25 52.97
80° 80

V
12.90 18.24 25.79 31.59 36.47 44.67 51.58 57.67 70.63
80° 100

V
16.12 22.80 32.24 39.48 45.59 55.84 64.48 72.09 88.29
90° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
90° 02 V
V

0.32 0.46 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
90° 2.5 V
V

0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
90° 03 V
V

0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
90° 04 V
V

0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
90° 05 V
V

0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
90° 06 V
V

0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
90° 07 V V

1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
90° 7.5 V V

1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.84 5.41 6.62
90° 08 V V

1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
90° 09 V V

1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
90° 10 V V
1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
90° 12.5 V V
2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
90° 15 V V
2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
90° 20 V V
3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.19 12.90 14.42 17.66
90° 25
V
4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
90° 30
V V
4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
90° 35
V V
5.64 7.98 11.28 13.82 15.96 19.54 22.57 25.23 30.90
90° 40
V V
6.45 9.12 12.90 15.79 18.24 22.34 25.75 28.83 35.32
90° 50
V V
8.06 11.40 16.12 19.74 22.80 27.92 32.24 36.06 44.14
90° 60

V
9.67 13.68 19.23 23.69 27.36 33.50 38.69 43.25 52.97
90° 80

V
12.90 18.24 25.79 31.59 36.47 44.67 51.58 57.67 70.63
90° 100

V
16.12 22.80 32.24 39.48 45.59 55.84 64.48 72.09 88.29
Góc phun mã lưu lượng kích thước ren lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 3/8" 7
psi
10
psi
28
psi
40
psi
60
psi
80
psi
100
psi
150
psi
200
psi
65° 01 V
V

0.04 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22
65° 02 V
V

0.08 0.10 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.39 0.45
65° 2.5 V
V

0.10 0.13 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.48 0.56
65° 03 V
V

0.13 0.15 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.58 0.67
65° 04 V
V

0.17 0.20 0.33 0.40 0.49 0.57 0.63 0.77 0.89
65° 05 V
V

0.21 0.25 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.97 1.12
65° 06 V
V

0.25 0.30 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.16 1.34
65° 07 V V

0.29 0.35 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.36 1.57
65° 7.5 V V

0.31 0.38 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.45 1.68
65° 08 V V

0.33 0.40 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.55 1.79
65° 09 V V

0.38 0.45 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.74 2.01
65° 10 V V
0.42 0.50 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.94 2.24
65° 12.5 V V
0.52 0.63 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.42 2.80
65° 15 V V
0.63 0.75 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.90 3.35
65° 20 V V
0.84 1.00 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.87 4.47
65° 25
V
1.05 1.25 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.84 5.59
65° 30
V V
1.26 1.50 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 5.81 6.71
65° 35
V V
1.46 1.75 2.93 3.50 4.29 4.95 5.53 6.78 7.83
65° 40
V V
1.67 2.00 3.35 4.00 4.90 5.66 6.33 7.75 8.94
65° 50
V V
2.09 2.50 4.18 5.00 6.12 7.07 7.91 9.68 11.18
65° 60

V
2.51 3.00 5.02 6.00 7.35 8.49 9.49 11.62 13.42
65° 80

V
3.35 4.00 6.69 8.00 9.80 11.31 12.65 15.49 17.89
65° 100

V
4.18 5.00 8.37 10.00 12.25 14.14 15.81 19.37 22.36
80° 01 V
V

0.04 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22
80° 02 V
V

0.08 0.10 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.39 0.45
80° 2.5 V
V

0.10 0.13 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.48 0.56
80° 03 V
V

0.13 0.15 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.58 0.67
80° 04 V
V

0.17 0.20 0.33 0.40 0.49 0.57 0.63 0.77 0.89
80° 05 V
V

0.21 0.25 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.97 1.12
80° 06 V
V

0.25 0.30 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.16 1.34
80° 07 V V

0.29 0.35 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.36 1.57
80° 7.5 V V

0.31 0.38 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.45 1.68
80° 08 V
V

0.33 0.40 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.55 1.79
80° 09 V V

0.38 0.45 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.74 2.01
80° 10 V V
0.42 0.50 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.94 2.24
80° 12.5 V V
0.52 0.63 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.42 2.80
80° 15 V V
0.63 0.75 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.90 3.35
80° 20 V V
0.84 1.00 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.87 4.47
80° 25 V
V
1.05 1.25 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.84 5.59
80° 30
V V
1.26 1.50 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 5.81 6.71
80° 35
V V
1.46 1.75 2.93 3.50 4.29 4.95 5.53 6.78 7.83
80° 40
V V
1.67 2.00 3.35 4.00 4.90 5.66 6.33 7.75 8.94
80° 50
V V
2.09 2.50 4.18 5.00 6.12 7.07 7.91 9.68 11.18
80° 60

V
2.51 3.00 5.02 6.00 7.35 8.49 9.49 11.62 13.42
80° 80

V
3.35 4.00 6.69 8.00 9.80 11.31 12.65 15.49 17.89
80° 100

V
4.18 5.00 8.37 10.00 12.25 14.14 15.81 19.37 22.36
90° 01 V
V

0.04 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22
90° 02 V
V

0.08 0.10 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.39 0.45
90° 2.5 V
V

0.10 0.13 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.48 0.56
90° 03 V
V

0.13 0.15 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.58 0.67
90° 04 V
V

0.17 0.20 0.33 0.40 0.49 0.57 0.63 0.77 0.89
90° 05 V
V

0.21 0.25 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.97 1.12
90° 06 V
V

0.25 0.30 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.16 1.34
90° 07 V V

0.29 0.35 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.36 1.57
90° 7.5 V V

0.31 0.38 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.45 1.68
90° 08 V V

0.33 0.40 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.55 1.79
90° 09 V V

0.38 0.45 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.74 2.01
90° 10 V V
0.42 0.50 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.94 2.24
90° 12.5 V V
0.52 0.63 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.42 2.80
90° 15 V V
0.63 0.75 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.90 3.35
90° 20 V V
0.84 1.00 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.87 4.47
90° 25
V
1.05 1.25 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.84 5.59
90° 30
V V
1.26 1.50 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 5.81 6.71
90° 35
V V
1.46 1.75 2.93 3.50 4.29 4.95 5.53 6.78 7.83
90° 40
V V
1.67 2.00 3.35 4.00 4.90 5.66 6.33 7.75 8.94
90° 50
V V
2.09 2.50 4.18 5.00 6.12 7.07 7.91 9.68 11.18
90° 60

V
2.51 3.00 5.02 6.00 7.35 8.49 9.49 11.62 13.42
90° 80

V
3.35 4.00 6.69 8.00 9.80 11.31 12.65 15.49 17.89
90° 100

V
4.18 5.00 8.37 10.00 12.25 14.14 15.81 19.37 22.36
 • *Áp suất tiêu chuẩn: được đánh dấu bằng chữ đỏ.
 • *Góc phun 0°, 15°, 25°, 40°, 50°, 100 ° và 110 ° có thể cung cấp dịch vụ đặt làm.
 • *Nếu bạn đang sử dụng thiết bị cầm tay, để dễ sử dụng, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị lưu lượng tương ứng của ba loại áp suất. Nếu bạn cần thêm thông tin về lưu lượng của các loại áp suất khác, vui lòng sử dụng máy tính của bạn để duyệt trang web này.
Vật liệu
Lựa chọn vật liệu

 • Vòi phun: SS316
 • Đế, đai ốc: sợi thủy tinh, PP gia cố
 • Chốt ống: SS316
 • Vòng đệm: NBR
LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 
 
 
Ba đảm bảo cho việc lựa chọn vật liệu LORRIC
Kim loại
Chúng tôi sử dụng cả khối vật liệu thanh rèn, thông qua phương thức tiện để tạo thành các sản phẩm kim loại cứng và bền.
Nhựa
Chúng tôi cam kết không bao giờ sử dụng vật liệu tái chế để đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao của các sản phẩm nhựa.
Đảm bảo chất lượng cao
Tất cả các vật liệu đều được mua từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, các vật liệu đều có chứng nhận chất lượng để chứng minh chất lượng cao.
 
Kích thước
 Kích thước (mm)  Trọng lượng (g)
  A     B     C  
52 48 56 64

LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 

  

 
 

Quy cách lỗ khoan và đường ống

 

 

 

 • Đường kính lỗ lắp đặt vòi phun

      ● Ø 15 (14.3~15m/m)

      ● Ø 17 (16.4~17m/m)

      ● Ø 20 (19.0~20m/m)

 • Cung cấp quy cách đường kính ống 1", 1-1 / 4", 1-1 / 2"
 • Các quy định về đường ống áp dụng: PVC tiêu chuẩn Đài Loan

 

LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

Lắp đặt  
Sáu bước đơn giản! Lắp đặt vòi phun dễ dàng!
Bước 1.

Trên đường ống

Khoan miệng ren phù hợp với kích thước vòi phun

Bước 2.

Căn chỉnh đầu ra của kẹp ống với lỗ trên vòi phun

Bước 3.
Kẹp chặt ống
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
Bước 4.

Nới lỏng đai ốc để đế hình cầu của vòi phun

Có thể xoay theo ý muốn để điều chỉnh hướng của vòi phun

Bước 5.

Sau khi đai ốc được nới lỏng

Điều chỉnh vòi phun đến vị trí hướng phun đã chỉ định

Bước 6.

Vặn chặt đai ốc để cố định vòi phun theo hướng xác định

Là hoàn thành lắp đặt vòi phun

LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 

 


 

+886285112135
ID:Lorric