Easy installed, Plastic, Flat fan, Small flowrate, Pipe clamp, Wide angle
Ứng dụng
PCB Wet Processing
Display Panel Wet Processing
High Pressure Cleaning
Dust and Powder Washing
Solution Dispersion
Gravel Washing│Gas Washing
General Humidifying│Steel Cooling

Tải danh mục trang đơn

 

Đặc tính sản phẩm
 • The spray pattern is fan type, and the spray shape is single-line.
 • Low-pressure wide-angle nozzles can achieve large angle coverage under 1.5kgf/cm² pressure. The coverage area is smaller than the standard fan type 3kgf/cm² operating pressure, and is more suitable for low-pressure working environment.
 • Spray the nozzle at an angle of 75° with respect to the axis of the nozzle. Check the environment before installation.
 • The hooked nozzle tip is designed to reflect the water into a fan shape nozzle and greaten particle passage to prevent clogging.
 • Multi-piece structure, easy maintenance, cleaning and replacement, and can save the cost of replacement nozzle head; filter design, easy maintenance, reduce blocking, and can reduce damage caused by maintenance and unclogging.
 • PVDF is resistant to temperature and corrosive chemical solutions.
  • size:

        ● Spec of drilling installation hole: 8.35~9m/m

        ● Size of Pipe clamp: 3/4"(OD26 +/-0.2mm), 1"(OD34+/-0.3mm)

  • If operation pressure is greater than 4kgf/cm², May cause the liquid to overflow without fogging.
  • Recommended working pressure: 1.5 kgf/cm²
  • Flowrate tolerance: ± 10% @ 1.5 ± 0.1kgf/cm²
  • Angle tolerance: ± 10° @ 1.5 ± 0.1kgf/cm²
 • Applications:

      ● Cleaning: Conveyor belt, film, copper thin, paper, glass plate, all kinds of

         plates, filters, dust and gravel, and machine tool cleaning.

      ● Cooling: Conveyor belt, gas, tank, machinery, metal, roof etc.

      ● Dispersion: Humidifying, Chemicals, firefighting, dedust, deodorization,

         defoaming, etc.

LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 
Sơ đồ hình dạng phun và phân bố dòng chảy
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
Quy cách

Quý khách vui lòng đặt mua sản phẩm vòi phun mà mình cần theo thông tin sau.


Cách đặt hàng vòi phun LORRIC?

 • • Tìm mã lưu lượng tương ứng theo yêu cầu của bạn về áp suất, lưu lượng và góc phun.
 • • ử dụng mẫu đặt hàng sau để cung cấp thông tin liên lạc với chúng tôi để đặt hàng vòi phun bạn cần.
 • LORRIC Vòi phun, Béc phun

Lựa chọn đơn vị
 • *
 • *
 • *
 • *
Góc phun Mã lưu lượng Màu D Kích thước đường ống Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
 1"  3/4" 0.5
kgf/cm²
0.7
kgf/cm²
1.0
kgf/cm²
1.5
kgf/cm²
2.0
kgf/cm²
2.5
kgf/cm²
3.0
kgf/cm²
4.0
kgf/cm²
5.0
kgf/cm²
110° 0.5 Hồng
v
v
0.16 0.19 0.23 0.28 0.32 0.36 0.40 0.46 0.51
125° 0.75 Màu nâu v
v
0.24 0.29 0.34 0.42 0.48 0.54 0.59 0.69 0.77
120° 1.0 Màu xanh dương
v
v
0.32 0.38 0.46 0.56 0.65 0.72 0.79 0.91 1.02
130° 1.5 Màu đỏ
v
v
0.48 0.57 0.69 0.84 0.97 1.08 1.19 1.37 1.53
145° 2.0 Màu đen
v
v
0.65 0.77 0.91 1.12 1.29 1.45 1.58 1.83 2.04
145° 3.0 Màu tía
v
v
0.97 1.15 1.37 1.68 1.94 2.17 2.37 2.74 3.07
170° 5.0 Màu xanh lá
v
v
1.62 1.91 2.29 2.80 3.23 3.61 3.96 4.57 5.11
Góc phun Mã lưu lượng Màu D Kích thước đường ống Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
 1"  3/4" 0.05
MPa
0.07
MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.25
MPa
0.3
MPa
0.4
MPa
0.5
MPa
110° 0.5 Hồng
v
v
0.16 0.19 0.23 0.28 0.33 0.37 0.40 0.46 0.52
125° 0.75 Màu nâu v
v
0.24 0.29 0.35 0.42 0.49 0.55 0.60 0.69 0.77
120° 1.0 Màu xanh dương
v
v
0.33 0.39 0.46 0.57 0.65 0.73 0.80 0.92 1.03
130° 1.5 Màu đỏ
v
v
0.49 0.58 0.69 0.85 0.98 1.10 1.20 1.39 1.55
145° 2.0 Màu đen
v
v
0.65 0.77 0.92 1.13 1.31 1.46 1.60 1.85 2.06
145° 3.0 Màu tía
v
v
0.98 1.16 1.39 1.70 1.96 2.19 2.40 2.77 3.10
170° 5.0 Màu xanh lá
v
v
1.63 1.93 2.31 2.83 3.26 3.65 4.00 4.62 5.16
Góc phun Mã lưu lượng Màu D Kích thước đường ống Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
 1"  3/4" 0.5
bar
0.7
bar
1.0
bar
1.5
bar
2.0
bar
2.5
bar
3.0
bar
4.0
bar
5.0
bar
110° 0.5 Hồng
v
v
0.16 0.19 0.23 0.28 0.33 0.37 0.40 0.46 0.52
125° 0.75 Màu nâu v
v
0.24 0.29 0.35 0.42 0.49 0.55 0.60 0.69 0.77
120° 1.0 Màu xanh dương
v
v
0.33 0.39 0.46 0.57 0.65 0.73 0.80 0.92 1.03
130° 1.5 Màu đỏ
v
v
0.49 0.58 0.69 0.85 0.98 1.10 1.20 1.39 1.55
145° 2.0 Màu đen
v
v
0.65 0.77 0.92 1.13 1.31 1.46 1.60 1.85 2.06
145° 3.0 Màu tía
v
v
0.98 1.16 1.39 1.70 1.96 2.19 2.40 2.77 3.10
170° 5.0 Màu xanh lá
v
v
1.63 1.93 2.31 2.83 3.26 3.65 4.00 4.62 5.16
Góc phun Mã lưu lượng Màu D Kích thước đường ống Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/2" 3/4" 3
psi
7
psi
10
psi
15
psi
21
psi
30
psi
40
psi
50
psi
60
psi
110° 0.5 Hồng
v
v
0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12
125° 0.75 Màu nâu v
v
0.04 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19
120° 1.0 Màu xanh dương
v
v
0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25
130° 1.5 Màu đỏ
v
v
0.08 0.13 0.15 0.19 0.22 0.26 0.30 0.34 0.37
145° 2.0 Màu đen
v
v
0.11 0.17 0.20 0.25 0.29 0.35 0.41 0.45 0.50
145° 3.0 Màu tía
v
v
0.17 0.25 0.30 0.37 0.44 0.53 0.61 0.68 0.74
170° 5.0 Màu xanh lá
v
v
0.28 0.42 0.51 0.62 0.73 0.88 1.01 1.13 1.24
 • * Áp suất tiêu chuẩn: được đánh dấu bằng chữ đỏ.
 • * For mobile friendly, only 3 column with 3 kinds of pressure will be displayed. For more pressure data, please check the chart on PC or laptop.
Vật liệu

 

 
 
 
Ba đảm bảo cho việc lựa chọn vật liệu LORRIC
Kim loại
Chúng tôi sử dụng cả khối vật liệu thanh rèn, thông qua phương thức tiện để tạo thành các sản phẩm kim loại cứng và bền.
Nhựa
Chúng tôi cam kết không bao giờ sử dụng vật liệu tái chế để đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao của các sản phẩm nhựa.
Đảm bảo chất lượng cao
Tất cả các vật liệu đều được mua từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, các vật liệu đều có chứng nhận chất lượng để chứng minh chất lượng cao.
 
Kích thước
Hole and Thread
(BSPT)
Kích thước (mm)  Trọng lượng (g)
  A     B     C     D  
3/4" Clamp 23 27.7 18 64 23.6
1" Clamp 28.5 33 23.5 64 28

LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

 

 


Hole and Thread

 

 

 • Installation hole diameter

      ● 8.35 ∼ 9m/m

 • 8.35 ∼ 9m/m
 • Fits 3/4", 1" size (Taiwan standard PVC pipe size) pipe.

 

 

 

 

 

 

LORRIC Vòi phun, Béc phun

 

Lắp đặt
Năm bước đơn giản! Lắp đặt vòi phun dễ dàng!
Bước 1.

Aim the installation hole of the clamp at the pipe installation hole.

Bước 2.

Fasten with the pipe clamp.

Bước 3.

Tighten the screw by hand, and tighten again by electric screwdriver.

LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
Bước 4.

Put the nozzle and the union nut on the pipe clamp.

Bước 5.

Adjust the direction of the nozzle and tighten the union nut.

Finished
Finished.
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
LORRIC Vòi phun, Béc phun
 

 


 

+886285112135
ID:Lorric